Na našem hřišti probíhá výuka posluchačů U3V UJEP Ústí nad Labem. Pod vedením trenéra PhDr. Martina Škopka, Ph.D. se senioři seznámí s golfem, jako s aktivním a zdravým způsobem života.

Obsahem kurzu je výuka specifických dovedností a znalostí v oblasti golfu. Oblast teorie je zaměřena na počátky hry golf, její techniku, metodiku, vybavení, pravidla a etiketu golfu. V praxi se účastníci seznámí se základy golfového švihu a jeho správného provedení, s různými typy švihů používaných dle typu povrchu a vzdálenosti odpalu, správným výběrem typu hole, základy bezpečnosti a chování na hřišti a jeho okolí. Součástí programu kurzu jsou rovněž základní ekologické aspekty související s vhodným chováním lidí v citlivých přírodních lokalitách a videorozbor švihu. Po absolvování tohoto kurzu dále mají možnost složit zkoušku a získat tak handicap 54, nutný pro vstup na většinu golfových hřišť v ČR.

ZÍSKEJTE GOLFOVÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

Alternativa využití volného času k pohybu i vzdělávání

Vyzkoušejte si pozitivní účinky golfové hry nejen na fyzické ale i duševní zdraví. Golfová hra je vhodnou alternativu využití volného času v přírodě a na čerstvém vzduchu.