BŘEZEN 2019

DATUM AKCE INFO
neděle
31. 3.
Beseda o nových pravidlech golfu ve spolupráci s ČGF od 10.00 do 14.00 hod. Pro členy klubu

DUBEN 2019

DATUM AKCE INFO
sobota
6. 4.
Zahajovací turnaj sezóny 2019 Texas scramble čtveřic Otevřený turnaj
úterý
16. 4.
Firemní turnaj
Areál uzavřen
sobota
27. 4.
TKGolf Free Fee Otevřený turnaj

KVĚTEN 2019

DATUM AKCE INFO
středa
1. 5.
Labský pohár – 11. ročník Otevřený turnaj
neděle
12. 5.
GolfDigest turnaj Otevřený turnaj
čtvrtek
16. 5.
Firemní turnaj Otevřený turnaj
sobota
18. 5.
SUW Tour – S. & W. Automobily | Mercedes-Benz 1/5
Otevřený turnaj
neděle
19. 5.
Dobročinný turnaj
Otevřený turnaj
sobota
25. 5.
TKGolf Free Fee Otevřený turnaj

ČERVEN 2019

DATUM AKCE INFO
sobota
8. 6.
SUW Tour – S. & W. Automobily | Mercedes-Benz 2/5
Otevřený turnaj
úterý
11. 6.
Firemní turnaj Areál uzavřen
čtvrtek
13. 6.
Firemní turnaj Areál uzavřen
sobota
15. 6.
Turnaj ČGF – III. liga
Areál uzavřen
neděle
16. 6.
Turnaj ČGF – III. liga
Areál uzavřen
čtvrtek
20. 6.
Firemní turnaj Areál uzavřen
sobota
22. 6.
Firemní turnaj Areál uzavřen
sobota
29. 6.
TKGolf Free Fee Otevřený turnaj

ČERVENEC 2019

DATUM AKCE INFO
sobota
20. 7.
Firemní turnaj
neděle
21. 7.
TKGolf Free Fee Otevřený turnaj
sobora
27. 7.
SUW TOUR – S. & W. Automobily | Mercedes-Benz 3/5 Otevřený turnaj

SRPEN 2019

DATUM AKCE INFO
sobota
10. 8.
Ústecký pohár 15. ročník Otevřený turnaj
sobota
17. 8.
SUW TOUR – S. & W. Automobily | Mercedes-Benz 4/5
Otevřený turnaj
sobota
31. 8.
TKGolf Free Fee
Otevřený turnaj

ZÁŘÍ 2019

DATUM AKCE INFO
sobota
14. 9.
TKGolf Free Fee Otevřený turnaj
pátek
20. 9.
Firemní turnaj Areál uzavřen
sobota
21. 9.
Mistrovství klubu na rány Pouze pro členy klubu
neděle
22. 9.
Mistrovství klubu na rány
Pouze pro členy klubu
čtvrtek
26. 9.
Firemní turnaj
Areál uzavřen
sobota
28. 9.
SUW Tour – S. & W. Automobily | Mercedes-Benz 5/5 Otevřený turnaj

ŘÍJEN 2019

DATUM AKCE INFO
sobota
5. 10.
Turnaj ČGF – RTM Areál uzavřen
středa
9. 10.
Firemní turnaj
čtvrtek
10. 10.
Firemní turnaj
pátek
11. 10.
Rider Cup Klubový turnaj
pátek
12. 10.
Rider Cup Klubový turnaj
sobota
26. 10.
President´s Cup Klubový turnaj

*Termíny turnajů se mohou ještě v průběhu roku změnit.